Jenis - jenis ikan pelagaThis is a featured page

Ikan pelaga mempunyai pelbagai jenis yang di jelaskan melalui ekornya , warnanya dan pelbagai ciri - ciri kecantikannya. Pakar pembiak ikan pelaga barat kini sudah membiak pelbagai jenis ikan pelaga misalnya butterfly , marble dan sebagainya. Ikan pelaga yang jenis halfmoon amatlah jarang ditemui di Malaysia , walau ianya ditemui , tetapi harganya amatlah mahal:

(Untuk rakan peminat ikan pelaga, sila gunakan gambar milik sendiri. Elakkan dari meletak gambar milik orang lain tanpa kebenaran.)

JENIS - JENIS IKAN PELAGA HALFMOON (SEPARA BULAN)
Halfmoon betta

ikan pelaga separa bulan biru

Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas


JENIS - JENIS IKAN PELAGA CROWNTAIL (SERIT SISIR)
Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas

Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas

Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas


JENIS - JENIS IKAN PELAGA DOUBLETAIL (EKOR KEMBAR)
Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas

Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas

Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas


IKAN PELAGA JENIS VEILTAIL (Ekor Selendang)
Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas

Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas


IKAN PELAGA PLAKAT
Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas

Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas

Jenis - jenis ikan pelaga - Penggemar Ikan Pelaga Bettas


Semua jenis ikan pelaga yang ditunjukkan itu adalah gambar yang dibesarkan. Semua jenis ikan pelaga tersebut adalah jantan. Harap anda boleh mengenali lebih lagi tentang ikan pelaga. Laman ini masih dalam kemajuan. Segala kesulitan amatlah dikesali
iskandar63
iskandar63
Latest page update: made by iskandar63 , Dec 11 2008, 10:59 AM EST (about this update About This Update iskandar63 reminder on using one's own picture - iskandar63

19 words added

view changes

- complete history)
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.

Related Content

  (what's this?Related ContentThanks to keyword tags, links to related pages and threads are added to the bottom of your pages. Up to 15 links are shown, determined by matching tags and by how recently the content was updated; keeping the most current at the top. Share your feedback on WikiFoundry Central.)